[Infographic] 7 quyền hạn của Cảnh sát cơ động ai cũng nên biết

Cảnh sát cơ động được dừng xe xử lý vi phạm khi nào? Các quyền hạn của Cảnh sát cơ động là gì?
https://soha.vn/infographic-7-quyen-han-cua-canh-sat-co-dong-ai-cung-nen-biet-2022080411101322.htm
Chia sẻ ngay: